Cyfrowy urząd

 

 

                                                            CYFROWY_URZAD.jpg (2.42 Kb)

 

Misja: zwiększenie efektywności działania administracji publicznej, związanej ze świadczeniem usług publicznych, przy jednoczesnym polepszeniu przejrzystości pracy administracji.

 

Cyfrowy Urząd ma uprościć załatwianie spraw w urzędach administracji publicznej w Małopolsce oraz umożliwić uzyskanie na ich temat informacji. Ułatwieniem jest zebranie w jednym miejscu, w module Cyfrowy Urząd, spraw, które należą do kompetencji Urzędów Gmin, Starostw Powiatowych, Urzędu Marszałkowskiego, a także Urzędu Wojewódzkiego i innych urzędów administracji publicznej realizujących w Województwie Małopolskim elektroniczne procedury. Mimo, że nie we wszystkich sprawach obejdzie się bez koniecznej wizyty w urzędzie, elektroniczna forma załatwiania spraw, skróci ją do niezbędnego minimum.

Kolejnym etapem rozbudowy Cyfrowego Urzędu we Wrotach Małopolski będzie integracja z platformą ePUAP oraz możliwość uzyskania Urzędowego Poświadczenia Odbioru/Dostarczenia.

 

Cyfrowy Urząd