REKRUTACJA 2023/2024

Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2023/2024...

Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2023/2024.

Szanowni Państwo,

 Informujemy że zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2023 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 25 stycznia 2023 r. (załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2023), składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Oświęcim, będzie odbywać się od 20 lutego do 10 marca 2023 r.

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, nie będą brały udziału w rekrutacji. Rodzice/opiekunowie prawni składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2023/2024 do 13 lutego 2023.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024 będą podane na stronach internetowych poszczególnych przedszkoli i oraz szkoły podstawowej, w której mieści się oddział przedszkolny.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy postępowania uzupełniającego
na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Oświęcim

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy postępowania uzupełniającego
na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Oświęcim

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

20 lutego - 10 marca 2023 r.

20 - 28 kwietnia

2023 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

13 - 15 marca
2023 r.

2 - 5 maja
2023 r

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20 marca 2023 r.

8 maja 2023 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

23 - 24 marca
2023 r.

9 - 10 maja
2023 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

27 marca 2023 r.

19 maja 2023 r.

 

Podstawy prawne: art. 153 ust. 1 i 2, art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j: Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.)

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie Wójta nr 17/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do szkół, przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Oświęcim

 

Uchwała Rady Gminy Oświęcim nr XVI/150/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Oświęcim oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Uchwała Rady Gminy Oświęcim nr XVIII/168/20 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/150/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 grudnia 2019 r. dotyczącej określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Oświęcim oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Tagi