Międzynarodowy Dzień Przedszkolaka

Co roku w całej Polsce 20 września przedszkolaki świętują swój dzień - Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Święto to zostało ustanowione, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci i ma przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkolnego...

Co roku w całej Polsce 20 września przedszkolaki świętują swój dzień - Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Święto to zostało ustanowione, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej             w rozwoju i edukacji dzieci i ma przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkolnego.     Na wniosek Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w dniu 13 września 2013 roku wspierający inicjatywę środowiska dyrektorów łódzkich przedszkoli Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę w sprawie ustanowienia dnia 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka .W uchwale zapisano: „Doceniając wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i wychowaniu dziecka, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża przekonanie, że ustanowienie Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka przyczyni się do popularyzacji wychowania przedszkolnego i wzrostu jego znaczenia w świadomości społecznej”. Obchody tego dnia mają być impulsem do podejmowania aktywności w zakresie upowszechniania edukacji przedszkolnej i szerzej – prawa dziecka do edukacji i wychowania przedszkolnego, zarówno wśród najmłodszych jak i dorosłych W naszym przedszkolu ,,Dzień Przedszkolaka” przebiegał w wszystkich oddziałach bardzo aktywnie , wesoło i tanecznie. Przedszkolaki tańczyły przy dźwiękach różnorodnych piosenek, które naśladowały ruchem oraz śpiewały swoje ulubione piosenki. Bawiły się z chustą animacyjną oraz uczestniczyły  w zabawach ruchowych typu; ,,Bieg z jajkiem”, ,,Z kamienia na kamień”, ,,Nogi współpracy”, ,,Poszukaj swojego koloru”, ,,Dopasuj kropkę”. Na koniec wszystkim przedszkolakom panie wychowawczynie składały życzenia, wręczyły dyplomy oraz odznaki z  okazji święta przedszkolaka. A Pani Dyrektor obdarowała słodkimi pudełeczkami oraz piłkami do każdej grupy. To był wspaniały dzień radości i zabawy!!

 

 

GALERIA