Rekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2021/2022...

SZANOWNI PAŃSTWO!

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Rajsku informuje, że zgodnie z Zarządzeniem  Nr 9/2021 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 18 stycznia 2021 r. (załącznik nr 1 do Zarządzenia   Nr 9/2021), składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Oświęcim w postępowaniu uzupełniającym, będzie odbywać się od 22 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r.

Wnioski do pobrania w przedszkolu lub na stronie internetowej- w załączniku.
 

Zarządzenie nr 9/2021 Wójta Gminy Oświęcim w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Oświęcim.

 

Uchwała Rady Gminy Oświęcim nr XVI/150/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Oświęcim oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Uchwała Rady Gminy Oświęcim nr XVIII/168/20 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/150/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 grudnia 2019 r. dotyczącej określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Oświęcim oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.