Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2020 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 29 stycznia 2020 r. (załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2020), składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Oświęcim, odbywa się od 24 lutego do 13 marca...

SZANOWNI PAŃSTWO

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Rajsku informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2020 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 29 stycznia 2020 r. (załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2020) składanie wniosków  o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli  prowadzonych przez Gminę Oświęcim, odbywa się od 24 lutego do 13 marca 2020 r.


 
 

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, nie będą brały udziału w rekrutacji. Rodzice/opiekunowie prawni składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021.


 

Kryteria do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone zostały w Uchwale Nr XVI/150/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18.12.2019 r.


 

Wniosek o przejęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie kryteriów  należy składać w zaklejonej kopercie w kancelarii przedszkola do dnia 13.03.2020 r. do godz. 15.30


 

Do pobrania:

Zarządzenie nr 25/2020 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2020/2021 do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Oświęcim.

Uchwała Rady Gminy Oświęcim nr XVI/150/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Oświęcim oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.