Informacja o przebiegu rekrutacji

Sposoby potwierdzania woli przyjęcia dziecka do Przedszkola Samorządowego w Porębie Wielkiej

Drodzy Rodzice! Przypominamy, iż w związku z zaistniałą sytuacją, informacja o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola będzie przekazywana Państwu drogą telefoniczną w dniu 23.03.2020r. (poniedziałek) przez dyrektora przedszkola.

 

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola można złożyć w następujący sposób:.

 

1. Poprzez wydrukowanie załącznika do niniejszej wiadomości "Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka....", zrobienia skanu dokumentu i przesłanie na adres meilowy przedszkola lub przekazanie go do placówki poprzez wrzucenie do skrzynki na listy znajdującej się obok drzwi wejściowych do przedszkola.


2. Poprzez wysłanie e-maila na adres przedszkola: psporebawielka@psporebawielka.gminaoswiecim.pl o treści:

Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka ............................................. zakwalifikowanego do Przedszkola Samorządowego w Porębie Wielkiej na rok szkolny 2020/2021.

 

                                                                                                ....................................

                                                                                                   Data i podpis rodzica

 

3. Poprzez pobranie druku z koszulki znajdującej się na drzwiach wejściowych do przedszkola, wypełnienie

i wrzucenie do skrzynki na listy zamieszczonej tuż obok.Potwierdzenie woli należy dostarczyć do dnia 26 marca 2020r.