Gmina Oświęcim uzyskała dofinansowanie Projektu pt. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Oświęcim”

Projekt „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Oświęcim” przygotowany został w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w oparciu o projekt Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji pn. „e-Xtra Kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego”.

 

Gmina Oświęcim uzyskała dofinansowanie na realizację Projektu pt. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Oświęcim” w wysokości 147 763,00

W ramach uzyskanego grantu - na terenie szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim - przeprowadzone zostaną szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych dla 264 mieszkańców Gminy, którzy ukończyli 25 lat w dniu przystąpienia do Projektu, w tym dla 30-tu osób z niepełnosprawnościami.

 

Każdy uczestnik szkolenia może wybrać jeden z poniższych tematów:

1. „Rodzic w Internecie.”

2. „Mój biznes w sieci.”

3. „Moje finanse i transakcje w sieci.”

4. „Działam w sieciach społecznościowych.”

5. „Tworzę własną stronę internetową (blog.)”

6. „Rolnik w sieci.”

7. „Kultura w sieci.”

 

Szkolenia odbywać się będą w okresie od dnia 01.10 2018 r. do 25.11.2019 r. Prowadzić je będzie wykwalifikowana kadra instruktorska. Jedno szkolenie trwa 16 godzin. Rekrutacja do Projektu rusza wkrótce.

Celem Projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Oświęcim.

Realizatorem grantu jest Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim.