Jesienna edycja ogólnopolskiego projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki „UMIEM PŁYWAĆ”

Trwa rekrutacja uczniów klas II i III szkół podstawowych Gminy Oświęcim do udziału w ogólnopolskim projekcie Ministerstwa Sportu i Turystyki „UMIEM PŁYWAĆ”. Kolejna grupa najmłodszych uczniów szkół podstawowych Gminy Oświęcim ma szansę zdobyć umiejętność pływania pod okiem fachowej kadry trenerskiej.

 

Edycja jesienna projektu „UMIEM PŁYWAĆ” skierowana jest do drugo- i trzecioklasistów uczęszczających do:

Szkoły Podstawowej w Babicach,

Szkoły Podstawowej w Brzezince,

Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Harmężach,

Szkoły Podstawowej w Rajsku.

 

Realizatorem programu „Umiem Pływać” jest UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ÓSEMKA” OŚWIĘCIM.

Zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie dostępne są w poszczególnych szkołach. Proces rekrutacji trwa od 3.09.2018 do 26.09.2018 r.

 

Projekt przewiduje 20 godzin dydaktycznych zajęć nauki pływania dla grupy w okresie od 01.10.2018 r. do 10.12.2018 r. Zajęcia nauki pływania prowadzić będzie wykwalifikowana kadra trenerska. Miejsce realizacji projektu: Kryta Pływalnia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Chemików 2, 32-600 Oświęcim.

 

Projekt ma na celu m.in.: upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktykę przeciwdziałania i korygowania wad postawy, zagospodarowanie czasu wolnego, efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie), wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni, edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.