Rajskie Przedszkolaki Strażnikami Przyrody

Ruszyliśmy z realizacją projektu grantowego ”Rajskie Przedszkolaki Strażnikami Przyrody”...

  Celem projektu  jest zintensyfikowanie i uatrakcyjnienie proekologicznych i edukacyjnych działań związanych z ekologią prowadzonych w Przedszkolu Samorządowym w Rajsku, a także włączenie w nie rodziców, partnerów i społeczności lokalnej. Chcemy również aby dzieci zapoznały się z różnorodnością biologiczną najbliższej okolicy, zrozumiały na czym polega jej bogactwo i dlaczego powinno się ją (a zwłaszcza niektóre aspekty – pszczoły, zbiorniki wodne, tereny leśne czyste powietrze) otoczyć szczególną troską. Działania będą odbywały się na terenie przedszkola i ogrodu przedszkolnego, na obszarze miejscowości jak: park, ogród, gospodarstwo rolne, sad, staw, las, stacja hodowli roślin, centrum ogrodnicze. Dzieci będą uczestniczyć w spotkaniach i warsztatach na terenie miejscowej szkoły podstawowej i biblioteki gminnej oraz w wycieczce autokarowej do parku pszczyńskiego. W ramach projektu będzie realizowana edukacja przyrodniczo-ekologiczna przedszkolaków w formie np.: zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, spacery i wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zabawy w terenie, zajęcia badawcze, seanse filmów edukacyjnych, lekcje przyrodnicze, działalność plastyczno- techniczna,  spotkania z leśnikiem i geologiem. Wszystkim działaniom projektowym będzie towarzyszyć piosenka, wiersz, zagadka o tematyce przyrodniczej oraz działania utrwalające w formie zabawy indywidualnej lub  grupowej z wykorzystaniem np.: gier planszowych, puzzli, domina, zagadek, quizów przyrodniczych.

Istotnym elementem projektu jest to, że nasi przedszkolacy nie tylko będą zdobywać wiedzę poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą a także to, że będą czynnie uczestniczyć w działaniach na rzecz ochrony przyrody jak np.; „Sprzątanie Świata”, „Zbiórka pokarmu dla zwierząt leśnych”, segregowanie śmieci, „Rajski przedszkolaki dokarmiają ptaki”, „Zbiórka pokarmu i kocyków dla zwierząt ze schroniska”, „Pomaganie przez odkręcanie”. 

W planowanych działaniach projektowych są takie, które trafią nie tylko do naszych dzieci ale również do rodziców/ konkursy rodzinne, wystawy plastyczne/  i społeczności lokalnej / korowód zielonych, ulotki ekologiczne, warsztaty/, przedszkolaków z przedszkoli Gminy Oświęcim/ teleturniej/, uczniów szkoły podstawowej/ inscenizacja przyrodnicza/ i gimnazjalistów / Eko-plakaty/.

„Projekt jest laureatem konkursu grantowego Po stronie natury. Grant ufundowała firma Żywiec Zdrój S.A. Organizatorem konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia. Więcej na temat Konkursu: www.postronienatury.pl”.

 

Tagi